Vind een nieuw thuis voor reststromen

Over WatRest.nl

WatRest.nl is opgezet om meer inzicht te verkrijgen in reststromen van bedrijven ten behoeve van allerlei onderzoek door verschillende univerisiteiten. U kunt de reststromen van uw bedrijf onder de tab Vraag en Aanbod kwijt. Het is eenvoudig en snel gedaan, óók op de telefoon. 

Waarom meedoen?

Uw bijdrage is belangrijk voor onderzoek. In rapportage worden de reststromen geanonimiseerd. Op de Vraag en Aanbod tab kunt u uw gegevens achter laten voor diegenen die uw reststroom juist zoeken. Verder bieden wij u een gratis rapport aan met tips en afnemers voor uw reststromen. Drie redenen om mee te doen!

Vraag en aanbod

Heeft u materialen of producten over? Dan kunt u ze kosteloos op de Vraag en Aanbod tab plaatsen. Het werkt hetzelfde als het plaatsen van een (gratis) advertentie. Vertel wat voor materiaal u heeft en hoeveel ongeveer. U kunt een foto er bij zetten. Hiermee krijgen we een indruk van de restmaterialen van bedrijven. Laat u wat contactgegevens achter voor diegenen die uw restmateriaal willen hebben?