Je bekijkt nu Controleer of uw afvalcontainer wel vol zit. Dat kan geld schelen.

Controleer of uw afvalcontainer wel vol zit. Dat kan geld schelen.


Thumbnail for the listing's main image
Contact informatie
Contact Admin
Meer informatie

Het vrijgekomen bedrijfsafval wordt op geregelde tijden opgehaald door de afvaldienst. Hoe vaak dit gebeurt en hoe groot uw afvalcontainer is, is een belangrijke kostenpost.

Door periodiek uw afvalcontainers te controleren voordat ze worden geledigd (bijvoorbeeld een dag van te voren) kunt u een inschatting maken van hoe vol de containers zijn. Hiermee wordt duidelijk of de grootte van de afvalbak en hoe vaak deze wordt geleegd, goed aansluit op het soort en de hoeveelheid afval die vrijkomt. Met zo’n overzicht kunt u bepalen of u misschien met minder afvalbakken uitkomt, of minder vaak het afval kan laten ophalen.

Let wel: u betaalt in de praktijk doorgaans voor de plaatsing en lediging van de container, en niet voor de kilo’s afval.

    Deze advertentie is 3 keer bekeken.